Skip to content

Aqbad ħwejġek u itlaq

16 June, 2008

Fi tmiem din il-ġimgħa se nkun qiegħed naqra erba’ poeżiji li ktibt apposta għal attivita’ li se ssir fil-Barrakka ta’ Fuq, imsejħa l-WorldFest. It-tema ta’ din l-edizzjoni tal-WorldFest hija l-kummerċ ġust u l-ambjent. Minbarra jien se jaqraw ukoll Adrian Grima u Rouage, u l-gruppi mużikali Zizza Ensemble u Trania. WorldFest2008

Biex ktibt il-poeżiji appost għal din il-lejla qrajt mhux ħażin dwar il-bidla fil-klima u s-sħana globali. Nistqarr li l-interess fil-bidla fil-klima ma bediex issa minħabba din il-lejla. Kont intrigat bi storja li qaltli l-mara tiegħi dwar grupp ta’ orsijiet fil-forest Slovakki li jum minnhom fl-eqqel tax-xitwa qamu kollha mingħalihom li x-xitwa kienet għaddiet u kien sarilhom il-ħin li jqumu għall-ikel u għall-istaġun tar-rebbiegħa. Lakemm ma tinstemax tad-daħq l-istorja. Sakemm imbagħad tibda tifhem l-implikazzjonijiet tagħha.

Stejjer bħal din tista’ taqra kemm trid. U m’hemmx għalfejn taqra wisq. Min għandu l-eta’ tiegħi jiftakar kemm konna nistennew lil missierna ġej mix-xogħol fis-siegħa ta’ wara nofsinhar biex jeħodna l-baħar. Ħadd minna qatt ma ħassu ħażin bix-xemx u ħadd minna qatt ma sema’ avviżi fuq ir-radju biex jibqa’ ġewwa bejn il-ħdax u l-ħamsa. U l-bajjiet kienu jkunu mimlija sa ruħ ommhom għax ħin l-għawm kien appuntu wara l-ikel. U nistgħu niftakru wkoll kif ma’ Ottubru konna naqilbu għall-uniformi tax-xitwa u sal-Milied konna nkunu xbajna ntertru bil-bard.

U llum l-istorja hija differenti ħafna.

La Jegħrqu l-Kiribati

Iżda l-aktar storja li laqtititni – u laqtitni tassew – kienet id-diskors li Anote Tong (il-President tal-Kiribati) għamel fi New Zealand fil-5 ta’ Ġunju li għadda, appuntu l-Jum Dinji għall-Ambjent. Il-Kiribati kienu l-ewwel nazzjon li sebħu fil-millennju l-ġdid tmien snin u nofs ilu u għal din ir-raġuni kienu spiċċaw fuq fomm ħafna nies. Id-diskors ta’ Tong kellu l-mira li jerġa’ jpoġġi lill-Kiribati fuq fomm kulħadd, did-darba minħabba aħbar kerha u stramba li ta: il-bidla fil-klima tant effettwat b’mod negattiv lin-nies ta’ dawn l-inħawi li fi ftit żmien se jkollhom jagħmlu sorra u jitilqu.

Tong qiegħed jitlob l-għajnuna internazzjonali biex jitwettaq pjan ta’ evakwazzjoni tal-popolazzjoni kollha tal-gżejjer tal-Kiribati minħabba li l-livell tal-baħar għola tant li l-gżejjer qegħdin jegħrqu. Ħafna abitanti kellhom jinġabru f’arja densa ħafna minħabba li diġa’ hemm naħiet li għerqu u l-ħażna ta’ l-ilma (limitata ħafna għax ilha ma tagħmel xita tliet snin) qiegħda tiġi kkontaminata mill-ilma mielaħ tal-baħar.

Bażikament in-nies tal-Kiribati se jispiċċaw refuġjati minħabba l-bdil tal-klima. Gradwat mil-London School of Economics, il-president Tong kien rappurtat li qal li niesu lanqas jistgħu jemmnu li waslu f’din l-estremita’. Is-soltu nisimgħu bir-refuġjati li jitilqu minn pajjiżhom minħabba ġlied u gwerer, jew minħabba xi diżastri naturali bħal terremoti u marimoti. Dak li se jkollhom jagħmlu l-abitanti tal-Kiribati mhux żgur għandu preċedent. X’ħasra, ikompli Tong, li hemm ħafna mexxejja ta’ pajjiżi li għalissa m’humiex ibatu mill-bdil fil-klima li qegħdin iġibu l-ekonomija ta’ pajjiżhom qabel il-bżonnijiet tal-pjaneta kollha kemm hi. Tong ma semma ebda ismijiet imma min għandu widnejh ħa jisma’.

Is-Seħer Misħut tas-Saħara

Mhux l-ilma biss qiegħed jimxi fuq l-art: anki r-ramel. Iltqajna ma’ Seim, refuġjat mill-Eritrea, li rrakkuntalna l-istorja tal-Port ta’ Massawa u tal-villaġġi viċin li r-ramel tas-Saħara, li jaqsam il-Baħar l-Aħmar, qiegħed jidfen ftit ftit. Mhux hekk biss, imma hemm ukoll bdiewa Maltin li qegħdin jinnutaw li l-istess deżert tiela’ ftit ftit anki fuq Malta: ir-ramel tiegħu qiegħed jeffettwa l-ħamrija u l-uċuħ Maltin.

Quddiem għajnejja nara dan ix-xenarju Apokalittiku ta’ dinja fejn il-baħar jitħallat mar-ramel u l-art mgħarrqa taħthom it-tnejn.

Imbagħad xiħadd (min eżattament tgħid?) irid jibni diskoteka fil-Mistra! X’nitnejku mill-ħaxix u s-siġar; mit-tniġġiż tal-karozzi li jġorru liż-żeffiena tad-diskoteka SPIN? X’nitnejku mit-tniġġiż tal-ħoss u tad-dawl? L-aqwa li jkollna fejn nirrokkjaw u wara mmorru nieħdu waħda ta’ malajr maġenb il-baħar.

Ma tridx għerf, ma tridx wisq skola

Sabiex tkejjel l-ultra-vjola,

Sabiex tisma’ t-tfal bis-sogħla

Jew biex tħoss il-baħar jogħla.

Advertisements

From → Din l-Art Ħelwa

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: