Skip to content

Agħmel xewqa, u onfoħ! Isa!

29 June, 2008

sentejn, jikber u jisbieħ

Nikol…

Sentejn ilu żammejtek għall-ewwel darba u qbadt nibki nħares lejk tibki u tirrabja. U tfajtni f’mergħat kollha dubji u domandi. Sentejn ilu.

U llum rajtek tħares lejn żewġ xemgħat ikkuluriti, rajtek tħares lejhom bl-akbar serjeta’ bħal meta ma tifhimx x’qiegħed nitolbok, jew meta ma nifhimx x’qiegħed titlobni. Rajtek tħares lejhom imbagħad tonfoħhom ħa tiċċelebra int ukoll il-miġja tiegħek. Urejtni dar-ritratt u tfajtni f’mergħat kollha dubji u domandi.

Sentejn ilu, żammejtek f’idejja. Illum rajtek tiġri waħdek, tħares lura u tiddieħaq. Għajnejk mimlija liberta’ li nixtieq nagħmel minn kollox biex ma titlifhiex. Sentejn ilu ħarist lejk b’għajnejk magħluqa u llum laqqajna l-ħars u forsi fhimna dak li m’għidniex.

Nispera li qabel infaħt fuq ix-xemgħat għamilt ix-xewqa tiegħek. Tiegħi għamiltha diġa’.

Ma nafx l-għala, qiegħed nibki.

Advertisements

From → Nies

2 Comments
  1. Jikber u jisbieh Manuel 🙂

  2. hsejjes2 permalink

    Wicc missieru!!! Kemm hu helu!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: